Bruynzeel

sloop Bruynzeelhallen

RON heeft begin 2009 op bedrijventerrein Zuiderhout 4,5 hectare van het Bruynzeelterrein aangekocht. De Bruynzeelterreinen liggen aan de Pieter Ghijsenlaan. 

 

Op 1 maart 2013 hebben RON en IKEA een koopovereenkomst voor de grond getekend voor de bouw van een nieuwe winkelvestiging. RON heeft zich verplicht de bestaande opstallen te slopen en het terrein te saneren voor de levering. De sloop heeft inmiddels plaatsgevonden. 

 

Een deel van het terrein (dat niet aan IKEA wordt overgedragen) is geschikt voor herontwikkeling. Het betreft de herontwikkeling van het voormalige hoofdkantoor van Bruynzeel, De Schaverij en historiserende nieuwbouw van "Multipanel" en "Kop hal 32".  

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Ivo van Ophem van RON N.V. via Ivophem.ron@nzkg.nl

 

 

Laatste wijziging: 18-07-2017