Bruynzeel

sloop Bruynzeelhallen

RON is sinds 2009 eigenaar van het Bruynzeelterrein in Zaandam. 

 

Op 1 maart 2013 hadden RON en IKEA een koopovereenkomst voor de grond getekend voor de bouw van een nieuwe winkelvestiging; de levering van de grond aan IKEA heeft inmiddels plaatsgevonden. 

 

Een deel van het terrein (dat niet aan IKEA is overgedragen) is geschikt voor herontwikkeling. Het betreft de herontwikkeling van het voormalige hoofdkantoor van Bruynzeel, De Schaverij, de Wasfabriek en historiserende nieuwbouw van "Multipanel" en "Kop hal 32".  

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Ivo van Ophem van RON N.V. via Ivophem.ron@nzkg.nl

 

 

Laatste wijziging: 28-05-2018