Bruynzeel
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied N.V.

Verhuur, herontwikkeling en nieuwbouw Bruynzeelcomplex

RON Nieuw Bruynzeel B.V. ontwikkelt een groot deel van het Bruynzeelterrein in Zaandam.

In dit kader hebben RON en IKEA een koopovereenkomst voor de grond getekend met het oog op de bouw van een nieuwe winkelvestiging. De levering van de grond aan IKEA heeft inmiddels plaatsgevonden.

Een ander deel van het terrein is geschikt voor herontwikkeling en nieuwbouw ten behoeve van bedrijfsruimte, kantoorruimte en perifere detailhandel.
Het betreft de herontwikkeling van het voormalige karakteristieke hoofdkantoor van Bruynzeel,
de Schaverij, de Wasfabriek en aansluitende nieuwbouw op het terrein.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Nelleke van Willigen van RON N.V. via 020-2629880 of nvwilligen.ron@nzkg.nl